Afine enačbe --- Uvod ---

Afine prostore, kot so premice, ravnine in hiperravnine v večrazsežnem prostoru običajno podamo z nekaj točkami ali z enačbami v implicitni, eksplicitni ali parametrični obliki.

Pri tej vaji utrjujemo zapisovanje različnih oblik enačb. Z ustrezno izbiro nastavitev lahko bistveno vplivamo na zahtevnost nalog. Naloge z enačbo premice v ravnini bodo srednješolske, v višjih razsežnostih pa jih bo potrebno reševati z zahtevnejšimi orodji linearne algebre.

Opozorilo: Sistem ne vrne standardnih rešitev, saj te v splošnem niso enolične.

Vrsta podprostora: Ambientni prostor:

Oblika podatka:

Zahtevani opis:

Opozorilo:. Zahteva po celoštevilskih podatkih lahko precej oteži izračun.

D'autres vaje sur :
The most recent version