Izbira premice --- Uvod ---

V ravninskih kartezičnih koordinatah premico običajno opišemo na enega od naslednjih načinov:

Pri tej vaji se učenec uči poiskati povezave med različnimi oblikami enačbe in grafom dane premice.

Izberite obliko vaje: .

Izberete lahko obliko enačbe premice:

(Če ne označite ničesar, bo program naključno izbiral različne oblike.)

Število ponujenih odgovorov naj bo
Pravilni odgovor naj vsebovan med ponujenimi odgovori.
Število vaj v posameznem nizu naj bo enako . (Ocena se pridobi šele ob zaključku niza.)

D'autres vaje sur :
The most recent version