Seštevki na slikah --- Uvod ---

Ta zbirka vaj vsebuje skupaj 29 nalog oz. matematičnih ugank, namenjenih utrjevanju osnovnih aritmetičnih operacij (seštevanje in odštevanje). Reševalec mora dopolniti mesta na sliki z ustreznimi števili iz pripravljenega seznama, tako da izpolni različne pogoje.

Številka v oklepaju pri imenu naloge pove število elementov, ki jih je potrebno pri tej nalogi vstaviti na pravo mesto. Večje število elementov pomeni zahtevnejšo nalogo. Na zahtevnost naloge pa lahko vplivamo tudi z drugimi nastavitvam: z vrsto števil (naravna, cela, ulomki...) in številom odvečnih elementov.


7: Črka H


7: Metuljček


9: Črka M


5: Črka V


9: Črka W


7: Zvezda


8: Kvadrat


5: Križ


7: Kocka


9: Kvadrat z diagonalami


9: Štirje kvadrati


8: Cikcak


8: Hiša


~10: Petkotnik


~10: Peterokraka


7: Torta s tremi kosi 3


9: Torta s štirimi kosi 4


3: Piramida I


5: Piramida Ib


7: Piramida Ic


9: Piramida Id


6: Piramida II


9: Piramida IIb


~10: Piramida III


6: Stol


8: Trije kvadrati


5: Metuljček


6: Trikotnik


6: Dva kvadrata

The most recent version