OEF Pythagoras --- Introductie ---

Deze module bevat 5 oefeningen over de Stelling van Pythagoras voor rechthoekige driehoeken.

Omgeknakte boom

xrange -25,25 yrange -15,15 filledrectangle -25,-10,25,-15,20,200,20 lines black,-22,-10,-22,5,-21,2,-20,4,-19,2,-18,3,-18,-10 fill -20,-5,brown lines black,15,-8,-18,3,-15,3,-17,5,-14,5,16,-5 filledcircle 15,-5,50,green line -25,-10,25,-10,black filledcircle 8,-6,40,green filledcircle 10,-1,40,green fill -10,3,brown line -15,0,-15,-9,black lines black,-16,-2,-15,0,-14,-2 lines black,-16,-7,-15,-9,-14,-7 dlines black,-17,-9,-17,1.5,14,-9 line -16,-11.5,14,-11.5,black lines black,-14,-10.5,-16,-11.5,-14,-12.5 lines black,12,-10.5,14,-11.5,12,-12.5 text black,-3,-12,medium, m text black,-14,-3,medium, m text black,-5,-3,medium,?

Een boom is omgeknakt door de bliksem. Hoe hoog was de boom daarvoor (in m)?


Vlieger

xrange -25,25 yrange -25,25 line -25,-24,25,-24,green fill 0,-25,green rectangle -22,-16,-20,-24,black rectangle -20,-16,-19,-24,black lines black,-15,-9,-21,-10,-20.5,-11.5,-14.5,-10.3 lines black,-20,-9.8,-22,-9.8,-22,-16 line -19,-11,-19,-24,black circle -14,-9,10,black line -15,-8.5,-20,-9.5,black circle -20.5,-8,17,black line -13.3,-8.2,14.5,8.5,black poly black,14.5,8.5,20.5,9,24,15,17.3,14.3 line 14.5,8.5,24,15,red line 20.5,9,17.3,14.3,red dline 24,15,24,-24,black line -13,-10,23,-10,black line 23,-11,23,-23,black lines black,-12,-9.5,-13,-10,-12,-10.5 lines black,22,-9.5,23,-10,22,-10.5 lines black,22.5,-12,23,-11,23.5,-12 lines black,22.5,-22,23,-23,23.5,-22 text black,22.5,-2,medium,? text black,15,-15,giant,1.5 m text black,6,-7,giant, m text black,-2,5,giant, m

Op welke hoogte zweeft de vlieger (in m)?


Zwaartelijn

xrange -15,15 yrange -15,15 triangle -13,-7,-13,7,13,-7,red line -13,-7,0,0,black text black,-14,-7,medium,A text black,-13.5,9,medium,B text black,13.5,-6.5,medium,C text black,0,2,medium,I

[AI] is de zwartelijn die bij punt A begint en door het midden van de hypothenusa gaat. Als AC cm is en AI cm, hoe lang is dan AB (in cm)?


Put

xrange -20,20 yrange -25,25 lines black,-20,0,0,0,0,-20,10,-20,10,0,20,0 circle 8,-18,20,black filledcircle 8,-18,18,red lines black,-4.5,8,-6,8,-6,14,-5,15,1,15,2,14,2,8,0.5,8 line -4.5,13.5,-4.5,0,black line 0.3,13.5,0.3,0,black lines black,-2.25,0,-2.25,9,-1.75,9,-1.75,0 circle -2,17,20,black dline 0,17,7,-16,black text black,5,0,medium,?

is cm lang, de put is cm diep en heeft een doorsnede van cm. Hoe ver is de bal van (het punt van het hoofd van) (in cm en afgerond op een geheel getal)?


Omgeschreven cirkel

xrange -2,2 yrange -2,2 circle 0,0,175,red line -1.7,0,1.7,0,black text black,-1.9,0.1,medium,A text black,1.8,0.1,medium,B lines blue,-1.7,0,,,1.7,0 text black,,+0.3,medium,C line 0,-0.05,0,0.05,black text black,-0.05,0.28,medium,O

AC is cm en BC cm. Hoe lang is AB (in cm) ? The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.