OEF lineaire functies --- Introductie ---

Deze module bevat 7 oefeningen over lineaire functies (onderbouw).

Beeld en origineel, lineaire functie

Zij de lineaire functie gedefinieerd door . Bepaal van onder .

Lijn en kwadrant

De rechte stelt de lineaire functie voor. Het x-coordinaat van een punt dat op de rechte ligt is gelijk aan . Stel je de rechte voor en zeg in welk kwadrant punt ligt:

xrange -8.2,8.2 yrange -8.2,8.2 parallel -8,-8,8,-8,0,1,20, grey parallel -8,-8,-8,8,1,0,20, grey hline 0,0,black arrow 0,0,1,0,8, black arrow 0,0,0,1,8, black vline 0,0,black text black, 5,7,medium,(I) text black,-7,7,medium,(II) text black,-7,-5,medium,(III) text black,5,-5,medium,(IV)


Geanimeerde lijn

Hier is de geanimeerde lijn met vergelijking . Wat varieert er: de helling , het y-coordinaat van de oorsprong of allebei?

animate 15,0.2,0 xrange -5.2,5.2 yrange -5.2,5.2 parallel -5,-5,5,-5,0,1,10, grey parallel -5,-5,-5,5,1,0,10, grey hline 0,0,black vline 0,0,black linewidth 2 plot blue,*x+ linewidth 1


Vergelijking van een evenwijdige lijn

Geef de vergelijking van de lijn door het punt die evenwijdig loopt aan de getrokken lijn:

xrange -5.2,5.2 yrange -5.2,5.2 parallel -5,-5,5,-5,0,1,10, grey parallel -5,-5,-5,5,1,0,10, grey hline 0,0,black disk ,, 6,blue, text black , ,,medium ,A arrow 0,0,1,0,8, black arrow 0,0,0,1,8, black vline 0,0,black plot red ,


Vergelijking van een lijn

Geef de vergelijking van de getrokken lijn:


Lineaire functie

Bepaal voor de functie als en .

Route op een kaart

Wij willen van punt naar punt , waarbij we door alle punten van het grafiek gaan en zodanig dat twee opeenvolgende punten altijd een coordinaat hetzelfde hebben. Geef een route door de volgorde van de punten te geven zoals je er langsgaat:

De route is

, ,

(Schrijf de namen van de punten met kommas ertussen.) The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.