Binaire Oefeningen --- Introductie ---

Deze module bevat op dit moment 7 elementaire oefeningen over binaire getallen.

Binaire getallen II

De binaire representatie van het getal is

Machten van 2
Vul de tabel verder in.

Binaire getallen III

Schrijf het getal in binaire notatie.

Machten van 2
  128 64 32 16 8 4 2 1

Binaire getallen IV

De binaire representatie van het gehele getal is

Machten van 2
  128 64 32 16 8 4 2 1
n a a a a b b b b

Geef alle mogelijke waarden van . Schrijf je antwoord in decimale notatie.


Binaire getallen I

Schrijf het getal in de binaire notatie.
de machten van 2
  16 8 4 2 1

Rekenen in andere Getallenstelsels

We werken in het -tallige stelsel.
Een getal wordt geschreven als .
Hoe schrijven we dan ?

Codering en Bits

Geef de binaire code:
xrange 0,8.2 yrange -0.2,8 parallel 0,0,0,8,1,0,9,black parallel 0,0,8,0,0,1,9,black
Elke rij van links naar rechts stelt 8 bits voor. We lezen dus van links boven naar rechts beneden, en hebben we dus nu 8 "woorden" van 8 bits. Geef de binaire representatie van de voorgestelde code, de "woorden" gescheiden door komma's.

Ontcijfering van een woord

Wat is het woord dat hier binair wordt weergegeven. Elke (hoofd)letter van het gezochte woord heeft een eigen regel; je moet het woord dus vertikaal lezen!.
kijk even in de help-pagina voor nader uitleg
xrange 0,8.2 yrange -0.2, parallel 0,0,0,,1,0,9,black parallel 0,0,8,0,0,1,+1,black
The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.